De stappen in onze aanpak
(normaal binnen 1 week oplevering):
1
Contact
2
Bespreken eisen
3
Stuur alle informatie (teksten, afbeeldingen, video's, logo's, links, etc met een korte uitleg)
4
Ontwerp en eerste ontwikkeling
5
Beoordeling door de klant
6
Ontwikkeling
7
Beta oplevering
8
Beoordeling door de klant
9
Indien nodig aanpassen
10
Gold oplevering
11
Website online